Nadační fond Váleční veteráni bez hranic.

Endowment fund War veterans without borders.

V rámci oslav 100. výročí zborovské bitvy budeme 2. července 2017 připomínat padlé a zemřelé nejen na Ukrajině, ale také v České republice. V bitvě u Zborova proti sobě stáli vojáci československého národa – jedni již ve své vlastní jednotce, druzí ještě v řadách rakousko-uherské armády. Po sto letech od první světové války na ni nemůžeme nahlížet černobíle a hanebně zapomínat na své padlé obou válčících stran. Budeme si tak připomínat všechny české vojáky, kteří padli buď přímo na zborovských pláních, nebo na následky zde utrpěných zranění. Za ně budeme zapalovat svíčky. Najděte na mapě na stránce www.svickyzapadle.cz padlého od Zborova a vzpomeňte na něho s námi.

Památku padlých uctíme také v obci Řetová v neděli 2. července v 18.00 hod. u pomníku padlých v 1. a 2. světové Válce.

Nové benefity a odměny pro dárce:

Polimerický vinil a polimerická laminace. Nejvišší kvalita materiálu.

Odsuzujeme teroristický útok v Manchestru a hluboce cítíme s rodinami obětí.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72. výročí osvobození vlasti a konce druhé světové války v Evropě.

Položení věnců k uctění památky padlých v 2 světové válce v Ústí nad Orlicí dne 5.5.2017 u Památníku odboje a v Parku čsl. legií. Akce ČSOL Ústí nad Orlicí.

Za Nadační fond Váleční veteráni bez hranic. se akce zúčastnil zakladatel a veterán Jindřich Šimek 

Kliknutím na obrázek zobrazíte album na FB.

 

2.-7. května 2017 v Ústí nad Orlicí.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Den Veteránů 11.11.2016 v Ústí nad Orlicí.

Zase jedno krásné setkání Válečných veteránů jak druho válečných, tak novodobých. Počasí vyšlo na jedničku a celý den panovala výborná nálada. Za Nadační fond Váleční Veteráni bez hranic položil věnec Jindřich Šimek a Martin Lukesle.

Oslavy vzniku samostatného Československého státu dne 27.10.2016 v Ústí nad Orlicí. Za Nadační fond se akce zúčastnil Jindřich Šimek.

 

Důležité upozornění! 

 Kamarádi Veteráni, všichni naši příznivci, dámy a pánové. 

Protože Obecní úřad v Řetové a starostka obce nevytvářejí vhodné podmínky pro činnost Nadačního fondu,  oznamujeme, že Nadační fond Váleční Veteráni bez hranic již nebude dále působit v obci Řetová. 

Pokusíme se obrátit na jiná města nebo vesnice v Pardubickém kraji, která budou chtít spolupracovat  a podporovat Nadační fond v jeho započaté práci. 

Pokud  znáte někoho z vedení obce nebo města v Pardubickém kraji, /v okruhu 30 km od Ústí nad Orlicí/,  kdo by měl zájem spolupracovat s Nadačním fondem na pořádání  Dne osvobození, Dne Veteránů 11 listopadu, benefičních koncertů, charitativních kulturních a sportovních akcích, a především na akcích pro děti a mládež, atd. dejte nám prosím vědět. Děkujeme. 

Zatím budeme působit v Ústí nad Orlicí.  

Po přechodnou dobu bude naše činnost omezena, ale doufáme, že situaci co nejdříve dořešíme. 

Kontaktní údaje zatím zůstávají stejné. 

----------------------------------------------------------------------

Nadační fond byl založen za účelem pomoci Válečným veteránům,(vojákům), a jejich rodinám v oblasti sociální, zdravotní i materiální. Nadační fond bude také usilovat o zlepšení postavení obětí ozbrojených konfliktů a propagaci mírového řešení sporů mezi národy.

Nadační fond bude:

a)Podporovat duchovní a materiální zájmy veteránů a obětí válek a jejich rodin
všemi dostupnými prostředky.
b)Poskytovat humanitární pomoc v oblastech postižených válkou a terorismem.
c)Finančně podporovat provoz a výstavbu sociálních zařízení, rekreačních
zařízení a "Domovů pro Veterány".
d)Udržovat v řádném stavu svěřené a pronajaté věci movité i nemovité.
e)Poskytovat právní pomoc válečným veteránům a vojákům.
f)Financovat výzkum a vývoj nových léků a léčebných postupů pro léčbu různých
druhů poranění a nemocí, a také výzkum léčby při využití kmenových buněk.
g)Pomáhat veteránům a vojákům postiženým Posttraumatickou stresovou
poruchou (PTSP).
h)Podporovat kulturní a sportovní akce pro Válečné veterány (např. Den
Veteránů).
i)Podporovat spolky a kluby Válečných veteránů (např. Moto klub Veteráni bez
hranic).
j)Podporovat filmový průmysl při tvorbě nových filmů a dokumentů o Veteránech.
k)Podporovat programy pro děti a mládež (přednášky, besedy, letní tábory aj.)
zapsáno 5. září 2015

 

Uctění památky Josefa Navrátila-foto

 

Endowment fund War veterans without borders. Váleční veteráni bez hranic.

 

Dne 11. listopadu slavíme Mezinárodní den veteránů. NEZAPOMEŇTE.

Historie Dne veteránů:
Dne 11. listopadu 1918 v 11.01 hodin podepsal maršál Foche v železničním vagónu v Compiégne na řece Marně příměří s poraženým Německem císaře Viléma. Tímto příměřím bylo v konečném důsledku rozhodnuto o ukončení 1. světové války – největší a nejstrašnější války, jakou kdy lidstvo poznalo. Toto datum se stalo, na paměť obětem války, v demokratických zemích Evropy, v USA a Kanadě „Dnem veteránů“. Francie iniciovala tento den jako Den padlých nebo Den příměří již v roce 1919. Během krátké doby se pak vzpomínka na padlé rozšířila i v Severní Americe jako Den vzpomínek či Den veteránů. Jedenáctý listopad byl vyhlášen Dnem válečných veteránů a například v Kanadě uctívají tento den jako Remembrance Day na počest vojáků padlých v obou světových válkách. Jako vzpomínku si lidé toho dne dávají do klopy papírový květ máku. V novodobé České republice je datum 11. listopadu jako Den veteránů připomínající oběti válečných konfliktů poprvé vzpomenuto v roce 2001. Hlavní pietní akt se tehdy uskutečnil v Národním památníku v Praze na Vítkově a stejně tak v celé České republice si občané a vojáci připomněli české oběti válečných konfliktů. Den veteránů je pro nás příležitostí veřejně si připomenout československé vlastence, kteří ve dvou válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914 až 1918 a 1939 až 1945, nezištně a bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti, za obnovení státní suverenity. Vznik Československé republiky v roce 1918 byl podmíněn nejen politickými jednáními, ale byl také výsledkem bitev legionářů československé dobrovolnické armády u Arrasu v květnu 1915, téměř už legendární bitvy u Zborova, která se odehrála o dva roky později, těžkých bojů u francouzské Terrony a Vouziers a dalšími boji československých legionářů na italské frontě. Celá téměř stotisícová armáda čs. legionářů přispěla k ukončení první světové války a tato elita národa pak zákonitě vytvořila základ armády první Československé republiky. Mnozí z nich o dvacet let později nedobrovolně opouštěli svou rodnou zemi, aby za jejími hranicemi v Polsku, Francii, na Blízkém východě, ve Velké Británii, na území bývalého Sovětského svazu, v severní Africe, ale i v jiných částech světa bojovali proti armádám nacistického Německa, fašistické Itálie a jejich spojenců. Více než 10 000 vojáků položilo svůj život za svobodné Československo. V tento den si připomínáme oběti válek bez rozdílu národností, náboženství a pohlaví – a proto vzpomínáme rovněž na 144 000 vojáků Rudé armády, 55 000 příslušníků rumunské armády a 350 vojáků americké osvobozující armády. Skláníme se i před obětmi francouzských, italských, jugoslávských, bulharských vojáků, ale i před obětmi vojáků z dalších zemí, kteří se podíleli na osvobození naší vlasti.
Zdroj: Vojenský historický ústav

 

V Českém Krumlově před odletem UNPRFOR 1995. Hledám kontakty.

v Českém Krumlově UNPROFOR 1995

 

War veterans without borders. Váleční veteráni bez hranic. | Propagujte i svojí stránku

 

Jak jsme slavili Náš Den veteránů v minulých letech.
Kamarádi Veteráni a všichni naši příznivci. Po ukončení mise SFOR v srpnu 1998 se vytvořila malá skupinka (jádro)Veteránů, kteří se začali občas scházet. Poprvé jsme se sešli ještě téhož roku nedaleko Č. Budějovic v Albrechticích nad Vltavou. Tehdy se nás sešlo asi 7., všichni z mise SFOR. V roce 1999 se konal sraz 20.8 - 22.8. ve vesničce Zálesí u Vranovské Přehrady, této akce jsem se však nemohl zůčastnit, protože jsem byl touto dobou pracovně v USA. V USA jsem přišel na myšlenku slavit každoročně "Den Válečných Veteránů Č.R." Sice se 11. listopadu slaví mezinárodní den válečných veteránů, přesto jsem si řekl že musíme mít svůj DEN a s datem, který je pro všechny České válečné veterány významný. Nemusel jsem dlouho přemýšlet a hned se mi vyjevil jeden významný den,"4. srpen". Tento den v pět hodin ráno v roce 1995 začala ofenziva Chorvatských vojsk na tzv. Republiku Srbská Krajina. Při této operaci 5 srpna zahynuli dva naši příslušnici jednotek OSN Luděk Zeman a Petr Valeš na T-23(REPETITOR). Přesto jsem zvolil jako Den Válečných Veteránu Č.R. 4 srpen, protože tento den je vlastně prvním dnem od vzniku České republiky v roce 1993, kdy vojáci České armady byli poprvé přímími účastníky bojových operací. Před tímto dnem, ani po tomto dnu jsem nic významějšího v krátkých dějinách naši Armády nenašel. S mím záměrem jsem seznámil několik mích spolubojovniků a kamarádů a ohlas byl velice příznivý. Ještě v USA jsem poprvé oslavil tento den 4 srpna roku 1999 jen s mým bratrem a napočest jsem vykouřil jeden doutník a připili jsme si na Všechny veterány v Č.R. skleničkou Jacka DANIELSE.

Podruhé v roce 2000 již slavilo tento den, opět ještě v USA, již několik Veteránů kteři pracovali společně se mnou v Atlantě. V roce 2001 jsem se společně s bratrem vrátil z USA a hned jsem začal přemýšlet jak tento den slavit u nás v Čechách. Jelikož jsem se vrátil z USA koncem května a nebylo dostatek času k zajištění větší akce, sešlo se jen "zdravé jádro". V roce 2002 jsme již slavili 4 srpen jako den "VVČR" po čtvrté, tentokrát v obci Řetová a Přívrat ve dnech 2 až 4 srpna. V pátek jsme poseděli na "PRESÝCH" asi do 02.00 hod. u výborného piva a dobrého guláše, někteří si ho dali i třikrát, a zavzpomínali na staré časy. V sobotu jsme se odebrali do rekreační oblasti "Mandl", kde byl zajištěn objed, odpoledne jsme se podivali na fotbal, kde reprezentoval obec Řetovou zdejší fodbaloví oddíl. Večeře byla ještě na Mandlu a ve20.30 hod. jsme společně odjeli na zábavu pod sjezdovkou v obci Přívrat, tam jsme vydrželi asi do 03.00 hod.. V neděli po krásné teplé noci, jsme ještě projednali některé organizační věci a okolo12,00hod. se všichni rozjeli ke svým domovům. Této akce se již zúčastnili veteráni z mise UNPROFOR, IFOR ,SFOR. Příště se sejdeme 1. a 2. srpna 2003 a to již po páté zřejmě opět v obci Řetová. Další informace na těchto www stránkách.  Jindřich Šimek

 

Free counters!

 

TOPlist

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.