Nové odměny pro dárce

Nadační fond Váleční veteráni bez hranic.

Endowment fund War veterans without borders.

Dobrotvorni fond Ratni veterani bez granica.

...................................................................................

Náš transparentní účet: 3333332015/2010

Dary a výdaje můžete kontrolovat níže:

https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=3333332015

----------------------------------------------------------------------------------

Den Vítězství a konec 2 Světové Války.

Děkujeme Obecnímu řadu v Přívratu za zapůjčení laviček a altánu na tuto akci.

Program oslav.

Sobota 5. 5. 2018 od 10,00 hod. Pochod Úcty a poděkování přes 3 pomníčky padlých v obcích Přívrat, Řetová a Řetůvka.
Déla pochodu 11 Km. Směr pochodu Stard od sídla N.F. v Řetové směr Řetůvka, uctění památky padlých u pomníku, dále směr Mandl do Přívratu, uctění památky padlých u pomníku, oběd 12,00 až 13,00 hod, dále kolem rybníků do Řetové, položení věnců u pomníku padlých a uctění památky minutou ticha všech padlých za 2 světové Války a tím bude ukončena oficiální část.
Oběd zajištěn v Restauraci Přívrat.
Po návratu z pochodu program pro děti, soutěže, opékání buřtů atd.

Sobotní akcí chce poděkovat Nadační Fond všem podporovatelům, mecenášům a dobrovolníkům a jejich rodinám. Včetně pozvaných hostů.

Součástí oslav bude podpisová akce, "PETICE za odstranění Včelínu Velkovčelaře Kamila Kováře v těsné blízkosti sídla N. F. Váleční Veteráni bez hranic."

Úterý 8.5. 2018 Položení věnců a kytic u pomníku padlých v Řetové.
Čas konání bude upřesněn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den Vetránů jsme oslavili dne 10.11.2017 společně s ČsOL Ústí nad Orlicí v Ústí nad Orlicí a v České Třebové.

Více také na našich F.B.stránkách: https://www.facebook.com/warveterans/

Nebo se podívejte na videa: Den Veteránů Č. Třebová.

Den Veteránů Ústí nad Orlicí.

Den Veteránů v Obci Řetová dne 10.11.2017

Den Veteránů jsme zahájili v pátek 10.11.2017 položením věnečku k uctění památky padlých v obou světových válkách. Večer a následně v sobotu 11.11. v 11,11 hod. jsme zapálili několik svíček a uctili tak památku padlých Řetováků. Čest jejich památce.

Den Veteránů 11.11.2017. Vše připraveno.

Přípravy na Den Veteránů 2017 vrcholí.

1 listopadu jsem navštívil SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLU A PRAKTICKOU ŠKOLU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ, konkrétně KERAMICKÝ KROUŽEK a dohodl jsem spolupráci na vývoji a výrobě Vlčích Máků pro Nadační Fond. Tímto chci poděkovat všem vedoucím kroužku a paní ředitelce za velmi vstřícné jednání. Prví vzorky by měly být hotové do 11 listopadu. Ale hlavní je zajištění výroby na rok 2018. Děkuji. Jindřich Šimek, zakladatel N. F.

-----------------------------------------------------------------------------

Vznik ČSR 27 října 2017 v Ústí nad Orlicí. Počasí se nakonec umoudřilo a vše proběhlo bez komplikací. Setkání s perfektní partou lidí a mnoho nových podnětů do další práce. Musíme také poděkovat poručíku v.v. Božence Ivanové, bývalé radistce 2. čs. samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu, za krásný dárek pro domov důchodců, tašku plnou bavlnek a příze na ruční práce. Ještě jednou děkujeme.

Klikněte na foto pro vstu do fotogalerie.

Protože se do soutěže nikdo nepřihlásil výhra 500,- Kč bude použita na další akce.

Výzva pro chráněné dílny, školy, domovy důchodců, kroužky i jednotlivce na měsíc říjen. 

Soutěž o ztvárnění Vlčího Máku jako symbolu Dne Veteránů.

Materiál: bavlna,vlna, papír,sklo,porcelán,plast,ocel atd.

Několik nápadů je níže na obrázku.

Výrobky zasílejte na naši adresu: Nadační fond Váleční Veteráni

                                                 bez hranic.

                                                 Řetová 69

                                                 56141

O nejhezčím Vlčím máku rozhodnou návštěvníci a příznivci 1.-5.11.2017 na našich Facebook stránkách: https://www.facebook.com/warveterans/

Vaše Vlčí máky budou zdarma rozdány Válečným veteránům a vojákům na Dni Veteránů. Děkujeme.

Předloha

......................................................................................

Expedice UNPROFOR 2017.

7 září – 11 září 2017

Po stopách příslušníků jednotek UNPROFOR v obci Bunič, Klapavice, Čanak, T-17, Knin atd. Položení kytiček a údržba pomníčků padlých Českých vojáků. Navázaní kontaktu s Chovatskými úřady,/Zagreb, Korenica/.

laughing---------------------------------------------------------------------------------------------

Nové benefity a odměny pro dárce:

Zapalovač nikdo nevyhrál, protože za měsíc srpen neevidujeme žádný peněžní dar. Zřejmě bude darován některému z Válečných invalidů v ČR, Slovensku, Chorvatsku nebo v Polsku.

Mimořádný benefit na měsíc srpen.

Ručně výrobený zapalovač, dar od Davida Nováka.

Zašlete částku alespoň 100,- Kč na náš transparentní účet

3333332015/2010    

Výherce bude vylosován 1 září 2017.

Děkujeme za podporu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nové dárky a odměny pro dárce.

Polimerický vinil a polimerická laminace. Nejvišší kvalita materiálu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72. výročí osvobození vlasti a konce druhé světové války v Evropě.

Položení věnců k uctění památky padlých v 2 světové válce v Ústí nad Orlicí dne 5.5.2017 u Památníku odboje a v Parku čsl. legií. Akce ČSOL Ústí nad Orlicí.

Za Nadační fond Váleční veteráni bez hranic. se akce zúčastnil zakladatel a veterán Jindřich Šimek 

Kliknutím na obrázek zobrazíte album na FB.

 

2.-7. května 2017 v Ústí nad Orlicí.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Den Veteránů 11.11.2016 v Ústí nad Orlicí.

Zase jedno krásné setkání Válečných veteránů jak druho válečných, tak novodobých. Počasí vyšlo na jedničku a celý den panovala výborná nálada. Za Nadační fond Váleční Veteráni bez hranic položil věnec Jindřich Šimek a Martin Lukesle.

Oslavy vzniku samostatného Československého státu dne 27.10.2016 v Ústí nad Orlicí. Za Nadační fond se akce zúčastnil Jindřich Šimek.

 

Důležité upozornění! 

 Kamarádi Veteráni, všichni naši příznivci, dámy a pánové. 

Protože Obecní úřad v Řetové a starostka obce nevytvářejí vhodné podmínky pro činnost Nadačního fondu,  oznamujeme, že Nadační fond Váleční Veteráni bez hranic již nebude dále působit v obci Řetová. 

Pokusíme se obrátit na jiná města nebo vesnice v Pardubickém kraji, která budou chtít spolupracovat  a podporovat Nadační fond v jeho započaté práci. 

Pokud  znáte někoho z vedení obce nebo města v Pardubickém kraji, /v okruhu 30 km od Ústí nad Orlicí/,  kdo by měl zájem spolupracovat s Nadačním fondem na pořádání  Dne osvobození, Dne Veteránů 11 listopadu, benefičních koncertů, charitativních kulturních a sportovních akcích, a především na akcích pro děti a mládež, atd. dejte nám prosím vědět. Děkujeme. 

Zatím budeme působit v Ústí nad Orlicí.  

Po přechodnou dobu bude naše činnost omezena, ale doufáme, že situaci co nejdříve dořešíme. 

Kontaktní údaje zatím zůstávají stejné. 

----------------------------------------------------------------------

Nadační fond byl založen za účelem pomoci Válečným veteránům,(vojákům), a jejich rodinám v oblasti sociální, zdravotní i materiální. Nadační fond bude také usilovat o zlepšení postavení obětí ozbrojených konfliktů a propagaci mírového řešení sporů mezi národy.

Nadační fond bude:

a)Podporovat duchovní a materiální zájmy veteránů a obětí válek a jejich rodin
všemi dostupnými prostředky.
b)Poskytovat humanitární pomoc v oblastech postižených válkou a terorismem.
c)Finančně podporovat provoz a výstavbu sociálních zařízení, rekreačních
zařízení a "Domovů pro Veterány".
d)Udržovat v řádném stavu svěřené a pronajaté věci movité i nemovité.
e)Poskytovat právní pomoc válečným veteránům a vojákům.
f)Financovat výzkum a vývoj nových léků a léčebných postupů pro léčbu různých
druhů poranění a nemocí, a také výzkum léčby při využití kmenových buněk.
g)Pomáhat veteránům a vojákům postiženým Posttraumatickou stresovou
poruchou (PTSP).
h)Podporovat kulturní a sportovní akce pro Válečné veterány (např. Den
Veteránů).
i)Podporovat spolky a kluby Válečných veteránů (např. Moto klub Veteráni bez
hranic).
j)Podporovat filmový průmysl při tvorbě nových filmů a dokumentů o Veteránech.
k)Podporovat programy pro děti a mládež (přednášky, besedy, letní tábory aj.)
zapsáno 5. září 2015

 

Uctění památky Josefa Navrátila-foto

 

Endowment fund War veterans without borders. Váleční veteráni bez hranic.

 

Dne 11. listopadu slavíme Mezinárodní den veteránů. NEZAPOMEŇTE.

Historie Dne veteránů:
Dne 11. listopadu 1918 v 11.01 hodin podepsal maršál Foche v železničním vagónu v Compiégne na řece Marně příměří s poraženým Německem císaře Viléma. Tímto příměřím bylo v konečném důsledku rozhodnuto o ukončení 1. světové války – největší a nejstrašnější války, jakou kdy lidstvo poznalo. Toto datum se stalo, na paměť obětem války, v demokratických zemích Evropy, v USA a Kanadě „Dnem veteránů“. Francie iniciovala tento den jako Den padlých nebo Den příměří již v roce 1919. Během krátké doby se pak vzpomínka na padlé rozšířila i v Severní Americe jako Den vzpomínek či Den veteránů. Jedenáctý listopad byl vyhlášen Dnem válečných veteránů a například v Kanadě uctívají tento den jako Remembrance Day na počest vojáků padlých v obou světových válkách. Jako vzpomínku si lidé toho dne dávají do klopy papírový květ máku. V novodobé České republice je datum 11. listopadu jako Den veteránů připomínající oběti válečných konfliktů poprvé vzpomenuto v roce 2001. Hlavní pietní akt se tehdy uskutečnil v Národním památníku v Praze na Vítkově a stejně tak v celé České republice si občané a vojáci připomněli české oběti válečných konfliktů. Den veteránů je pro nás příležitostí veřejně si připomenout československé vlastence, kteří ve dvou válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914 až 1918 a 1939 až 1945, nezištně a bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti, za obnovení státní suverenity. Vznik Československé republiky v roce 1918 byl podmíněn nejen politickými jednáními, ale byl také výsledkem bitev legionářů československé dobrovolnické armády u Arrasu v květnu 1915, téměř už legendární bitvy u Zborova, která se odehrála o dva roky později, těžkých bojů u francouzské Terrony a Vouziers a dalšími boji československých legionářů na italské frontě. Celá téměř stotisícová armáda čs. legionářů přispěla k ukončení první světové války a tato elita národa pak zákonitě vytvořila základ armády první Československé republiky. Mnozí z nich o dvacet let později nedobrovolně opouštěli svou rodnou zemi, aby za jejími hranicemi v Polsku, Francii, na Blízkém východě, ve Velké Británii, na území bývalého Sovětského svazu, v severní Africe, ale i v jiných částech světa bojovali proti armádám nacistického Německa, fašistické Itálie a jejich spojenců. Více než 10 000 vojáků položilo svůj život za svobodné Československo. V tento den si připomínáme oběti válek bez rozdílu národností, náboženství a pohlaví – a proto vzpomínáme rovněž na 144 000 vojáků Rudé armády, 55 000 příslušníků rumunské armády a 350 vojáků americké osvobozující armády. Skláníme se i před obětmi francouzských, italských, jugoslávských, bulharských vojáků, ale i před obětmi vojáků z dalších zemí, kteří se podíleli na osvobození naší vlasti.
Zdroj: Vojenský historický ústav

 

V Českém Krumlově před odletem UNPRFOR 1995. Hledám kontakty.

v Českém Krumlově UNPROFOR 1995

 

War veterans without borders. Váleční veteráni bez hranic. | Propagujte i svojí stránku

 

Jak jsme slavili Náš Den veteránů v minulých letech.
Kamarádi Veteráni a všichni naši příznivci. Po ukončení mise SFOR v srpnu 1998 se vytvořila malá skupinka (jádro)Veteránů, kteří se začali občas scházet. Poprvé jsme se sešli ještě téhož roku nedaleko Č. Budějovic v Albrechticích nad Vltavou. Tehdy se nás sešlo asi 7., všichni z mise SFOR. V roce 1999 se konal sraz 20.8 - 22.8. ve vesničce Zálesí u Vranovské Přehrady, této akce jsem se však nemohl zůčastnit, protože jsem byl touto dobou pracovně v USA. V USA jsem přišel na myšlenku slavit každoročně "Den Válečných Veteránů Č.R." Sice se 11. listopadu slaví mezinárodní den válečných veteránů, přesto jsem si řekl že musíme mít svůj DEN a s datem, který je pro všechny České válečné veterány významný. Nemusel jsem dlouho přemýšlet a hned se mi vyjevil jeden významný den,"4. srpen". Tento den v pět hodin ráno v roce 1995 začala ofenziva Chorvatských vojsk na tzv. Republiku Srbská Krajina. Při této operaci 5 srpna zahynuli dva naši příslušnici jednotek OSN Luděk Zeman a Petr Valeš na T-23(REPETITOR). Přesto jsem zvolil jako Den Válečných Veteránu Č.R. 4 srpen, protože tento den je vlastně prvním dnem od vzniku České republiky v roce 1993, kdy vojáci České armady byli poprvé přímími účastníky bojových operací. Před tímto dnem, ani po tomto dnu jsem nic významějšího v krátkých dějinách naši Armády nenašel. S mím záměrem jsem seznámil několik mích spolubojovniků a kamarádů a ohlas byl velice příznivý. Ještě v USA jsem poprvé oslavil tento den 4 srpna roku 1999 jen s mým bratrem a napočest jsem vykouřil jeden doutník a připili jsme si na Všechny veterány v Č.R. skleničkou Jacka DANIELSE.

Podruhé v roce 2000 již slavilo tento den, opět ještě v USA, již několik Veteránů kteři pracovali společně se mnou v Atlantě. V roce 2001 jsem se společně s bratrem vrátil z USA a hned jsem začal přemýšlet jak tento den slavit u nás v Čechách. Jelikož jsem se vrátil z USA koncem května a nebylo dostatek času k zajištění větší akce, sešlo se jen "zdravé jádro". V roce 2002 jsme již slavili 4 srpen jako den "VVČR" po čtvrté, tentokrát v obci Řetová a Přívrat ve dnech 2 až 4 srpna. V pátek jsme poseděli na "PRESÝCH" asi do 02.00 hod. u výborného piva a dobrého guláše, někteří si ho dali i třikrát, a zavzpomínali na staré časy. V sobotu jsme se odebrali do rekreační oblasti "Mandl", kde byl zajištěn objed, odpoledne jsme se podivali na fotbal, kde reprezentoval obec Řetovou zdejší fodbaloví oddíl. Večeře byla ještě na Mandlu a ve20.30 hod. jsme společně odjeli na zábavu pod sjezdovkou v obci Přívrat, tam jsme vydrželi asi do 03.00 hod.. V neděli po krásné teplé noci, jsme ještě projednali některé organizační věci a okolo12,00hod. se všichni rozjeli ke svým domovům. Této akce se již zúčastnili veteráni z mise UNPROFOR, IFOR ,SFOR. Příště se sejdeme 1. a 2. srpna 2003 a to již po páté zřejmě opět v obci Řetová. Další informace na těchto www stránkách.  Jindřich Šimek

 

Free counters!

 

TOPlist

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.