Mezinárodní den mírových jednotek OSN .

Oslavy 70 výročí Mírových sil OSN proběhne 29 května 2018 v 15,00 hod. v obci ŘETOVÁ v sídle N. F. Váleční veteráni bez hranic.

Společná akce N. F. a Bratrstva neohrožených Přívrat.

1. Airsoftová ukázka činnosti Mírovích sil v misi UNPROFOR, kontrolně propouštěcí místo, zajištění prostoru a odzbrojení nepřítele.

2. Představení nového oddílu "Mladí mírotvorci".

3. Opékání buřtů a volná zábava.

"Na tento Mezinárodní den mírových jednotek OSN vzdáváme hold více než 113 000 modrým helmám, policejním a civilním zaměstnancům OSN nasazeným na 16 misí, přičemž si uvědomujeme přínos stále většího počtu členských států k našim operacím. jménem mezinárodního společenství jsou jedním z nejkonkrétnějších projevů odhodlání Charty OSN "zachránit následující generace před pohromou války".

Mírové operace OSN mají dlouhou a hrdou historii. Od roku 1948 až do současnosti působil ve více než 70 mírových misích na čtyřech kontinentech více než million příslušníků mírových sborů. Můžeme si být jisti, že i v budoucnu budou mírové síly OSN schopny čelit novým výzvám.

V současnosti má Organizace spojených národů ve světě 16 mírových misí, v nichž slouží 116 tisíc příslušníků z více než 120 zemí. Tito vojáci, policisté a civilní zaměstnanci navzdory velkým rizikům pomáhají stabilizovat společnosti, chránit civilisty, prosazovat zákonnost a podporovat dodržování lidských práv. Ve službě pod vlajkou OSN přišlo v loňském roce o život 106 příslušníků mírových sil. Celkový počet ztrát na životech v misích OSN již přesáhl 3 200. Truchlíme nad ztrátou každého z těchto statečných lidí spolu s jejich přáteli a rodinami a vždy znovu připomínáme, že jejich přínos pro mír nebude nikdy zapomenut.

Mírové operace OSN se modernizují tak, aby dokázaly reagovat na budoucí bezpečnostní výzvy. Využívají nových technologií, jako jsou například neozbrojená bezobslužná vozidla, zdokonalují způsoby práce s cílem lépe chránit civilisty, zvyšují zastoupení žen ve svých řadách a upevňují partnerství s regionálními organizacemi. OSN zlepšuje své logistické a administrativní postupy, posiluje infrastrukturu a podniká další kroky k lepšímu využití možností svých zaměstnanců. Klademe si za cíl postarat se o to, aby mírové operace byly rentabilní, hodnotnou investicí, která bude přinášet velké zisky a především zachraňovat životy.

=====================================================

Den Vítězství a konec 2 Světové Války.

Program oslav.

Sobota 5. 5. 2018 od 10,00 hod. Pochod Úcty a poděkování přes 3 pomníčky padlých v obcích Přívrat, Řetová a Řetůvka.
Déla pochodu 11 Km. Směr pochodu Stard od sídla N.F. v Řetové směr Řetůvka, uctění památky padlých u pomníku, dále směr Mandl do Přívratu, uctění památky padlých u pomníku, oběd 12,00 až 13,00 hod, dále kolem rybníků do Řetové, položení věnců u pomníku padlých a uctění památky minutou ticha všech padlých za 2 světové Války a tím bude ukončena oficiální část.
Oběd zajištěn v Restauraci Přívrat.
Po návratu z pochodu program pro děti, soutěže, opékání buřtů atd.

Sobotní akcí chce poděkovat Nadační Fond všem podporovatelům, mecenášům a dobrovolníkům a jejich rodinám. Včetně pozvaných hostů.

Součástí oslav bude podpisová akce, "PETICE za odstranění Včelínu Velkovčelaře Kamila Kováře v těsné blízkosti sídla N. F. Váleční Veteráni bez hranic."

Úterý 8.5. 2018 Položení věnců a kytic u pomníku padlých v Řetové.
Čas konání bude upřesněn

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.