0 Kč

Vážení Veteráni, příznivci a podporovatelé.
Protože se blíží Den Veteránů 11.11. 2019
Nadační fond Váleční veteráni bez hranic mimořádně bude odměňovat vylosované dárce, kteří na náš účet odešlou finanční příspěvek do 11.11. tedy do Dne veteránů a to částku končící čislem 11.
/11,-Kč. 111,- Kč. 1111,-Kč. 11111,-Kč./
Číslo transparentního účtu u FIO banky:
3333332015/2010
Account number in international format IBAN:
CZ1820100000003333332015
BIC - FIOBCZPPXXX
Do poznámky uveďte svoje jméno a 11.11.
DĚKUJEME.
A co múžete očekávat za dárky?
Keramický Vlčí mák, keramickou pamětní desku od dětí Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí, kovaný vlčí Mák od Daniel Januš jako HLAVNÍ CENA /pouze pro darovanou částky 1111,- Kč. a vyšší/.
A další drobné dárky.

 

Zima 2019

Ani v zimě nehzahálíme.

První návrh etikety na pivo pro Veterány.

 

V pátek 30 září 2016 proběhl Vzpomínkový pietní akt Československé obce legionářské Jednoty Ústí nad Orlicí u hrobu polního pilota letce B. J. Dostála, oběti mobilizace z 23.9.1938. 
Za Nadační Fond se pietního aktu na hřbitově v Ústí nad Orlicí zúčastnil Jindřich Šimek.

U příležitosti 71. výročí osvobození Československa a ukončení 2. světové války proběhlo v pátek 6. května u Památníku odboje a v Parku Československých legií kladení věnců. Nadační fond na akci zastupoval Jindřich Šimek.

Nadační fond bude:

a)Podporovat duchovní a materiální zájmy veteránů a obětí válek a jejich rodin
všemi dostupnými prostředky.
b)Poskytovat humanitární pomoc v oblastech postižených válkou a terorismem.
c)Finančně podporovat provoz a výstavbu sociálních zařízení, rekreačních
zařízení a "Domovů pro Veterány".
d)Udržovat v řádném stavu svěřené a pronajaté věci movité i nemovité.
e)Poskytovat právní pomoc válečným veteránům a vojákům.
f)Financovat výzkum a vývoj nových léků a léčebných postupů pro léčbu různých
druhů poranění a nemocí, a také výzkum léčby při využití kmenových buněk.
g)Pomáhat veteránům a vojákům postiženým Posttraumatickou stresovou
poruchou (PTSP).
h)Podporovat kulturní a sportovní akce pro Válečné veterány (např. Den
Veteránů).
i)Podporovat spolky a kluby Válečných veteránů (např. Moto klub Veteráni bez
hranic).
j)Podporovat filmový průmysl při tvorbě nových filmů a dokumentů o Veteránech.
k)Podporovat programy pro děti a mládež (přednášky, besedy, letní tábory aj.)
zapsáno 5. září 2015

Rok 2014.

Den Válečných veteránů - 4. srpna

Nechť tento DEN oslaví všichni veteráni zpěvem, hojností jídla a trochou toho piva a vína. 
Také zavzpomínejte na to hezké a veselé, co jsme společně prožili v misích UNPROFOR, IFOR a SFOR atd.
Hlavně pak dbejme na to, aby všude vládla dobrá nálada a všichni se dobře bavili.

V sobotu 2. srpna 2014 u příležitosti ukončení mise UNPROFOR v roce 1995 oslavíme náš den Válečných veteránů.

Protože příští rok to bude 20 let od ukončení války v tzv. Repoblice Srpská Krajina na území Chorvatska, je nutné se pomalu připravit na toto výročí.

V sobotu 2. srpna od 16,00 hod. se sejdeme všichni v restauraci Mandl, kde je možné se i ubytovat.

Budeme slavit, rozprávět, veselit se, zaspíváme a pojíme dobrého jídla a samozřejmě si dáme nějaké pivečko i něco silnějšího.

Další organizační info budu průběžně doplňovat.

Všechny kamarády veterány zve Jindra Šimek z Řetové.
mobil: 732275933
info@legionar.eu

Rok 2015

Kamarádi Veteráni. Protože se blíží výročí ukončení mise UNPROFOR v roce 1995, hodláme pořádat v tomto roce besedy s dětmi a mládeží. Proto Vás chci požádat o darování nebo zapůjčení různých předmětů souvisejicích s touto misí,/vlaječky, nášivky, odznaky, mapy, výstrojní doplňky všech zůčastněných stran, fotky, články z novin atd./ Možná máte něco dvojmo a nepotřebujete to. Kontakt: info@legionar.eu, tel. 732275933
Adresa: Jindřich Šimek - Veteráni bez hranic
           Řetová 69
           56141
Děkujeme předem.

 

Rok 2005.

Tato stránka Občanského sdružení válečných veteránů je věnována přislušníkům jednotek , kteří se zúčastnili zahraničních misí ať již mírových nebo bojových, UNPROFOR,UNCRO,IFOR,SFOR,KFOR...a jiných, /přivítáme i kamarády z C.L./, a kteří slaví 4.srpen jako Den válečných veteránů. V tento den roku 1995 došlo k zahájení ofenzívy chorvatských vojsk na území takzvané Republiky Srbská Krajina. Při této ofenzívě došlo k zabití 2 příslušníků českých jednotek OSN. To bylo poprve od vzniku české republiky, kdy se čeští vojáci ocitli pod palbou znepřátelených stran. Na památku této události slavíme tento den jako Den válečných veteránů.

War Veterans Association.

This page Civil  War Veterans Association is dedicated to members of units who took part in international peacekeeping missions, whether or combat.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.